Výcvikový projekt a jeho ciele

 

Činnosť pri nácviku vo dvojici

 • Prijať konfrontovanie
 • Byť schopný udrieť protivníka
 • Byť schopný vyhnúť sa úderov
 • Dodržiavať rámcové pravidlá
 • Rešpektovať svojho protivníka
 • Rešpektovať samého seba
 • Riadiť fyzickú námahu
 • Orientovať sa v priestore
 • Osvojiť si náležité techniky a taktiky

Jeho pravidlá

 • Nerobiť zle svojmu protivníkovi
 • Byť potrestaný za akékoľvek násilné správanie
 • Rešpektovať povely a rozhodnutia rozhodcu