Peter Triebel na boxerskom turnaji niekde vo Francúzsku