Ciele podľa rôznych stupňov pokročilosti

Technická stránka

 • Rozvíjanie základných technických zručností spojených s boxom
 • Rozvíjanie zručností, cibrenia základných princípov boxu a začať rozlišovať vyžitie týchto princípov

 

Nasledujúce zručnosti špecifické pre box

 • Rozvíjanie priamych úderov
 • Oboznámenie sa s hákmi a zdvihákmi
 • Oboznámenie sa s kombináciami priamych úderov
 • Oboznámenie sa s technikou odvetného úderu na priamy úder
 • Rozvíjanie techniky blokovania priamych úderov
 • Oboznámenie sa s technikou blokovania hákov a zdvihákov
 • Rozvíjanie postavenia tela
 • Trvať na technickej dokonalosti
 • Všetky zručnosti sa musia trénovať v statických i dynamických polohách

 

Taktická stránka

 • Úvod do porozumenia súťaže
 • Rozvíjanie terminológie boxu
 • Oboznámenie sa s taktikami, ktoré je potrebné používať proti rôznym druhom protivníkov
 • Oboznámenie sa s upraveným tréningom za podmienok stanovených trénerom
 • Premýšľať o spôsobe, ako získať výhodu

 

Psychická stránka

 • Začínajú sa prestavovať pojmy spojené s psychickou prípravou.
 • Mali by byť prehĺbené znalosti pravidiel hry, a to vrátane princípov športového ducha.
 • Oboznámenie sa so základnými psychickými zručnosťami.
 • Relaxácia: Hlboké dýchanie, vzťah vdych-výdych
 • Stanovenie cieľov: Krátkodobé a dlhodobé ciele
 • Strategické koncentrácie a prerušenia myšlienok
 • Narastanie dôvery vrátane schopnosti rozpoznať svoje sily